מסכת סוכה

עם כל המשפחה

חידון משפחות חגיגי בשלושה חלקים
בשיתוף בית ספר בנים

טבלת הזוכים - פרק א׳

דירוג
שם
סדר שליחה
תשובות נכונות
1
משפחת קין
1
19
2
אליעזר הורוביץ
2
19
3
צור יניב
3
19
4
באום
4
19
5
שפיגל
6
19
6
יהודה מיארה
7
19
7
אורי כהן
11
19
8
אפרים וינברגר
9
18
9
סטרמן
17
19
10
נריה ודניאל רחימי
8
17
11
אורי ולביא רבינוביץ
13
18
12
וייץ
18
19
13
ביסמוט
10
17
14
עמיחי כותב אמת
21
19
15
נריה יהודה
15
17
16
עקיבא סרוסי
20
18
17
כהן רענן
26
19
18
קארו יחיאל ובנימין
28
19
19
עודד חיים ליכטנשטיין
14
16
20
משפחת נהרי
25
18

טבלת הזוכים - פרק ב׳

דירוג
שם
סדר שליחה
תשובות נכונות
1
אליעזר הורוביץ
2
17
2
משפחת קין
4
17
3
נריה ודניאל רחימי
5
17
4
שפיגל
6
17
5
באום
3
16
6
סטרמן
9
17
7
שמחה
1
15
8
ישי ודוד מרגוליס
7
16
9
עמיחי כותב אמת
12
17
10
אפרים
13
17
11
שמעון מיכאל רוזנברג
10
16
12
יאיר גליק
11
16
13
וייץ
18
17
14
משפחת ארונס
19
17
15
אביחי
20
17
16
יחיאל שבח
22
17
17
אוריאל אפרים וראובן פדר
15
15
18
אלישע
16
15
19
גבריאל ברלין
21
16
20
אריאל אליאסי
14
14

טבלת הזוכים - פרק ג׳

דירוג
שם
סדר שליחה
תשובות נכונות
1
משפחת קין
1
17
2
גלעד שראל
7
18
3
גולדשטיין
5
17
4
אליעזר הורוביץ
6
17
5
ישי יוסקוביץ
2
16
6
שפיגל
3
16
7
סטרמן
13
18
8
נריה ודניאל רחימי
4
16
9
באום
9
17
10
אביחי
15
18
11
יוסף חיים
16
18
12
עמיחי כותב אמת
17
18
13
שמעון רוזנברג
8
16
14
אורי חי
14
17
15
אפרים
11
16
16
יובי
12
16
17
אלישע גבאי
18
17
18
יחיאל שבח
19
17
19
מרילוס
10
15
20
יונתן שראל
25
18