הר ברכה > בית ספר יסודי

בית ספר יסודי

כיתה א"ישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלקים, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה מעלה מעלה בקדושה ובטהרה."

אורות התשובה טו, י

 בית הספר ממ"ד הר ברכה הוקם בשנת הלימודים תשע"ג וכולל כעת כיתות א'-ו'.

חזונו של בית הספר הוא לרומם את תלמידיו בתורה,ביראת שמיים ובמידות טובות, תוך מיצוי הכישרון העצמי של כל ילד וילדה.

אנו מאמינים שבחירת הילד בתחום עיסוק אהוב תורמת לתחושת השייכות לבית הספר ולמקום מגוריו, תורמת לאחריות התלמיד על בחירתו, ולהעמקת החוויה והידע בתחום הענין שלו. על כן, אנו נותנים מקום של כבוד לתחומי העשרה המותאמים לכל ילד כפי נטייתו, יכולתו וצרכיו.

יצירת קשר

טלפון: 02-5797060